OKVIRI ZA SLIKE

kod za bockani(tockasti) okvir: <img style="border:3px dotted #545565;" src="http://www.server.com/slika.jpg" _fcksavedurl="http://www.server.com/slika.jpg" /> <img style="BORDER-RIGHT: #545565 6px dotted; BORDER-TOP: #545565 6px dotted; BORDER-LEFT: #545565 6px dotted; BORDER-BOTTOM: #545565 6px dotted" src="http://www.server.slika.jpg" _fcksavedurl="http://www.server.slika.jpg" /> (moj primjer): <img style="border:3px dotted #545565;" src="http://www.slibe.com/fullimage/cc7a5375-okvir_za_sliku_j.jpg" _fcksavedurl="http://www.slibe.com/fullimage/cc7a5375-okvir_za_sliku_j.jpg" /> to izgleda ovako: <img style="BORDER-RIGHT: #545565 6px dotted; BORDER-TOP: #545565 6px dotted; BORDER-LEFT: #545565 6px…

Nastavi čitanje →

HTML TAGOVI

html tag: jeste kontejner koji sadrzi sve ostale html tagove izuzev doctype taga koji se pise prije njega. ovdje se koriste atributi: version, content, scheme, http-equiv. i tag: koristimo ga da slova pisemo u "italiku"   <i>italics</i>   iframe tag: atributi specificni za ovaj tag su name, longdesc, width,height. <iframe src="http://img2.freeimagehosting.net/uploads/th.5cd7d8ed9e.jpg" width="200" height="150" scrolling="auto" frameborder="1">…

Nastavi čitanje →

HTML TAGOVI

Osnovni html tagovi jesu <html> ; <head> ; <title> ; <body> ; te  <p> ( koji sadrzi "body" tekst). Razlikujemo tagove podjeljene na 6 nivoa od 1-6 (od <h1> koji je najznacajniji do najmanje znacajnog  <h6> ) i njime odredjujemo velicinu slova u zaglavlju, sadrzaju, linkovima i sl. Ostali tagovi: tag a:  koristi se za kreiranje hyperlinka npr. <a…

Nastavi čitanje →

OSNOVE HTML-a

HTML  je skracenica od HyperText Markup Language te na osnovu njega cemo kreirati tabele, ubacivati slike, i sl.    Html kod cine tagovi (najmanja jedinica). npr. za pocetak stranice imamo <html> a za kraj </html>   <head> </head> jeste prvi tag koji je bitan za stranicu gdje je sadrzan njen naslov unutar head-a. On nije vidljiv…

Nastavi čitanje →